Välkommen till CuraNova Omsorg!  

Curanova Omsorg hjälper dig att leva på dina egna villkor och att känna dig trygg och säker. Vi medverkar till att skapa en stimulerande vardag, förenklar dina sociala kontakter med anhöriga, vänner och biståndshandläggare. Vi bemöter dig med respekt och lyhördhet för hur du vill utforma din hjälp.

Dina insatser utförs av personal som har bred kompetens och erfarenhet inom äldreomsorg. Genom att erbjuda hög kvalitet och kontinuitet på våra tjänster vill vi att du blir nöjd.

CuraNovas specialkompetens

  • Vi arbetar med särskild kompetens inom psykiatri och demens där vi kan erbjuda stöd och omsorg på brukarens modersmål oavsett etnisk bakgrund. Om behov av teckenspråk skulle förekomma skall det tillgodoses.
  • Vi kan även erbjuda hjälp och omsorg inom somatisk ohälsa (som t ex stroke, hjärtinfarkt, parkinskon mm), där vi samarbetar med distriktssköterskor och andra parter enligt brukarens behov.