Vi utvecklar värdegrunden

En av vår verksamhets viktigaste hörnpelare är värdegrunden. Den ligger till grund för hur omsorg om äldre ska bedrivas, bl a beträffande hur man får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Våra kunder och brukare har en fördel eftersom en modern värdegrund ger förbättrad omsorg, säkerhet och kvalitet.

Om du är intresserad av att veta mer om vår värdegrund så kontaktar du vår verksamhetschef Sanja 08-711 75 06.

Ledningen