CuraNova satsar på kompetens

Nu under hösten genomgår delar av vår personalstyrka en utbildning inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar områden som är bra att ha för att stärka förmågan att lösa situationer som vi ställs inför i det dagliga arbetet. Det leder också till att våra kunder kan känna ökad trygghet i sin tillvaro. 

Nu en bit in i utbildningen ser vi att det är en lyckad satsning som fått effekt. Personalen gör nya erfarenheter och har goda studieresultat. 

Dagens arbete med vård och omsorg ställer allt högre krav på personalens kompetens och färdighet för att ge en trygg och säker omvårdnad. Därför är det naturligt att satsa på vår egen personal.