Om oss

CuraNova utför hemtjänstinsatser som är beviljade genom biståndsbeslut enligt lagstiftningen i Socialtjänstlagen (SoL). Dessutom utför CuraNova även hushållsnära tilläggstjänster.

Vi strävar efter att kunna erbjuda tjänster med hög kvalité och med respekt för den enskildes integritet och önskemål om hur tjänsterna ska utföras. Tillsammans med dig anpassar vi våra tjänster som är beviljade enligt biståndsbeslut för att underlätta kvarboende i ordinarie hem. Vi utför god och trygg omvårdnad med exceptionellt bra bemötande och hög kontinuitet.

Vår personal har hög kompetens inom olika områden som t ex vård- och omvårdnadskunskaper, språkliga kunskaper samt goda förutsättningar att kunna samtala med dig och dina anhöriga på en individanpassad nivå. Vi har specialistkunskap i att bemöta människor med psykisk ohälsa samt demens där vi utför hjälp på brukarens modersmål. Varje individ, kund eller brukare är i fokus för oss.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och våra brukare har ofta en annan kulturell bakgrund än svensk, därför vill vi kunna bemöta och erbjuda brukare hjälp och stöd på sitt eget modersmål.