Värdegrunden visar vägen i vardagen

Vi på CuraNova beaktar följande aspekter för att se till att äldre personer visas respekt för och får stöd i sitt självbestämmande, är delaktiga i hur stöd och hjälp ges samt får individanpassad omsorg.

 
  • Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att den äldre personen kan påverka såväl innehållet i beslut om bistånd som hur insatserna genomförs.
  • Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att hjälpen och stödet anpassas till den äldre personens behov, förutsättningar och önskemål.
  • Personalen har ett förhållningssätt som inbjuder den äldre personen att föra fram sina åsikter och önskemål.
  • Kommunikationen med den äldre personen anpassas till hans eller hennes förutsättningar och behov.
  • Samtal förs på ett språk som den äldre personen förstår och särskild hänsyn tas till betydelsen av att få uttrycka sig på sitt modersmål.

<< Tillbaka