Vår profil

Vår personal är utbildad, erfaren och flexibel för dina behov och önskemål. Vi har medarbetare som är utbildade socionomer och vårdbiträden som har bred kunskap inom flera områden såsom somatiska sjukdomar (som t ex stroke, hjärtinfarkt, Parkinson) men även psykisk ohälsa och demens.

Våra medarbetare har även kompetens rörande situationer där äldre människor utsatts för våld i nära relationer.

För människor med annan kulturell bakgrund erbjuder vi vård och omsorg på modersmål.


<< Tillbaka